Suillus sibiricus (Klouzek sibiřský)

Vzácný klouzek rostoucí od léta do časného podzimu pod některými borovicemi s pěti jehlicemi ve svazečku, zejm. limbou (Pinus cembra) a borovicí rumelskou (Pinus peuce), přirozeně v horských polohách. V ČR je to velmi vzácný, byť nepůvodní druh, zaznamenaný pouze v parcích. Charakteristický a obtížně zaměnitelný druh. Obdobnou ekologii má i rovněž vzácný klouzek limbový (Suillus plorans) bez vatovitých útržků vela na okraji klobouku a bez prstenu a místy hojný klouzek bílý (Suillus placidus) rovněž bez vatovitého vela, s bílým kloboukem a obvykle rostoucí pod vejmutovkami. Uvedený v Čeveném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh), ač jsou důvody pro to sporné.

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus Štrbské pleso, [SK], park, sub Pinus cembra, 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus Štrbské pleso, [SK], park, Pinus cembra, sub 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus Štrbské pleso, [SK], park, sub Pinus cembra, 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus Štrbské pleso, [SK], park, sub Pinus cembra, 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus (detail rourek) Štrbské pleso, [SK], park, sub Pinus cembra, 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Suillus sibiricus

Suillus sibiricus Štrbské pleso, [SK], park, sub Pinus cembra, Picea, 23.8.2019, (c) Lucie Zíbarová