Pleurocybella porrigens (Hlíva ušatá)

Poměrně hojná houba podmáčených a horských smrčin. Roste na mrtvém, sliněji rozloženém dřevě jehličnanů, zpravidla smrku. Jedovatá! Pach a chuť nevýrazná. Spory takřa kulovité 5-7.5 x 4-6 μm, cheilocystidy a přezky na hyfách přítomny. Z hlív rodu Pleurotus na dřevě jehličnanů najdeme nejčastěji hlívu dubovou (Pleurotus dryinus) s plstnatým až plstnatě šupinkatým kloboukem, zbtyky vela na jeho okraji a na třeni, který je obvykle dobře a zřetelně vyvinutý, vzácně i hlívu smrkovou (Pleurotus abieticola). Na dřevě jehličnanů v počátečním stadiu rozkladu roste i drobný pařezník jemný (Panellus mitis). Viz též hlívička stopkatá (Hohenbuehelia auriscalpium) s gelatinózní vrstvičkou pod kloboukem a drobná hlíva nejbělejší (Cheimonophyllum candidissimum). Trepkovitky (Crepidotus, např. Crepidotus applanatus) mají hnědý výtrusný prach.

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, silně zetlelý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NP České Švýcarsko, Jelení louže, rašeliniště, silně zetelý pařez Picea, 25.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, silně zetlelý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NPR Velká Niva, podmáčená smrčina, silně zetlelý kmen Picea, 4.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NP České Švýcarsko, Divoká soutěska, inverzní smrčina, řezná plocha kmene Picea, 28.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NP České Švýcarsko, Divoká soutěska, inverzní smrčina, řezná plocha kmene Picea, 28.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Pleurocybella porrigens

Pleurocybella porrigens NP Krkonoše, Labský důl, polokulturní smrčina, pařez Picea, 21.9.2017, (c) Lucie Zíbarová