Hohenbuehelia auriscalpium (Hlívička stopkatá)

Syn.: Hohenbuehelia abietina

Drobnější hlíva rostoucí vzácně od léta do podzimu na dřevě listnáčů (buk, lípa) i jehličnanů (jedle, smrk), převážně v přírodě blízkých, pralesovitých porostech. Nápadná jazykovitými plodnicemi s krátkým postranním třeněm a tenkou gelatinózní vrstvou pod povrchem klobouku. Ještě nedávno se odlišovala velmi podobná hlívička jedlová (Hohenbuehelia abietina), rostoucí na jehličnanech a s drobným morfologickými a mikroskopickými rozdily, oba druhy se však ukázaly jako totožné. Hlívička Wilhelmova (Hohenbuehelia wilhelmii) je dosti podobná, ale má menší výtrusy (obvykle nepřesahují 5.5 µm), zatím je v ČR známá jen z jižní Moravy. Viz též hlívička siná (Hohenbuehelia grisea) a příbuzné druhy a odlišným tvarem plodnic. Plodnice mohou připomínat např. i mladou trepkovitku zploštělou (Crepidotus applanatus). Je uvedena v Červeném seznamu makromycetů v kategorii EN - ohrožený druh. Hlívička jedlová, která byla s h. stopkatou ztotožněna (viz výše) je zároveň i zvláště chráněným druhem podle vyhlášky MŽP 395/92 Sb. (kriticky ohrožený druh).

 

Hohenbuehelia auriscalpium PR Polom, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 15.9.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia auriscalpium

Hohenbuehelia auriscalpium PR Chynínské buky, květnatá bučina, kmen Fagus, 1.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia auriscalpium

Hohenbuehelia auriscalpium PR Polom, květnatá bučina, kmen Fagus, 20.8.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia auriscalpium

Hohenbuehelia auriscalpium Černý vrch u Klášterce nad Ohří, květnatá bučina, silně rozložený kmen Fagus, 14.8.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia auriscalpium

Hohenbuehelia auriscalpium NPR Kohoutov, acidofilní bučina, padlý kmen Fagus, 10.11.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia auriscalpium PR Hrby, Stellario-Tilietum, kmen Tilia, 17.8.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia auriscalpium NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 31.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia auriscalpium PP Židova strouha, suťový les, pařez jehličnanu, 21.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia auriscalpium NPP Medník, dubohabřina, kmen Abies, 10.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Hohenbuehelia abietina

Hohenbuehelia auriscalpium NPP Peklo, inverzní smrčina, zetlelý pařez jehličnanu (Picea?), 9.10.2015, (c) Lucie Zíbarová