Crepidotus autochthonus (Trepkovitka pozemní)

Vzácnější lupenatá houba rostoucí od léta do podzimu na zemi nebo z dřevních zbytků v listnatých, převážně lužních lesích. Hojnější na Moravě než v Čechách. Plodnice můžou dosahovat v rámci rodu i dosti velkých rozměrů. Význačná eliptickými až mandlovitými neornamentovanými sporami. Převážně na zemi roste i trepkovitka Bresadolova (Crepidotus versutus) s obvykle drobnějšími plodnicemi a odlišnými mikroskopickými znaky. Viz též trepkovitka zploštělá (Crepidotus applanatus).

 

Crepidotus autochthonus

Crepidotus autochthonus NPR Libický luh, tvrdý luh, lesní cesta na zemi, v dřevním detritu, 18.8.2023, (c) Lucie Zíbarová