Sphaerobolus stellatus (Hrachovec hvězdovitý)

Roztroušeně se vyskytující nezaměnitelný drobný druh břichatky rostoucí od léta od podzimu na vlhkém dřevě listnáčů i jehličnanů či zbytcích vegetace bez velké preference pro specifický biotop. Pro velmi drobné rozměry patrně přehlížený. Jednotlivé plodničky s paprskovitě rozpraskávající okrovkou (peridií) vždy obsahují pouze jednu peridiolu na rozdíl od dalších, příbuzných rodů, např. pohárovky obecné (Crucibulum laeve) či hnízdovky nacpané (Nidularia deformis).

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Podkrušnohorská výsypka, větev Alnus glutinosa, 21.8.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Drmaly, acidofilní bučina, větev Fagus, 3.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Kyšperk, květnatá bučina, silně zetlelé dřevo, 12.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Halámecká pískovna, silně rozložené dřevo listnáče (Betula?) (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Halámecká pískovna, silně rozložené dřevo listnáče (Betula?) (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus NPP Klokočka, porost vysokých ostřic, báze Carex, 10.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus Kyšperk, květnatá bučina, silně zetlelé dřevo, 12.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Sphaerobolus stellatus

Sphaerobolus stellatus PP U Pohránovského rybníka, acidofilní doubrava, větev Carpinus, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová