Ceriporiopsis resinascens (Pórnatka pryskyřičnatá)

Syn.: Resiniporus resinascens

Vzácnější rozlitý choroš rostoucí na dřevě vrb a topolů, častěji na vlhčích stanovištích. Způsobuje bílou hnilobu. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU - zranitelný druh. V Evropě se vyskytuje kromě tohoto i další, obtížně rozlišitelný druh Ceriporiopsis pseudogilvescens s mírně širšími výtrusy. Viz též pórnatka bledoplavá (Ceriporiopsis gilvescens) rostoucí typicky na buku.

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens NPP Klokočka, podmáčený porost křovitých vrb, větev Salix, 10.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens NPR Zhejral, podmáčený porost křovitých vrb, větev Salix, 10.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens Stará Knížecí Huť, býv. Jedlina, větev Salix caprea, 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens NPP Medník, rozpadající se porost náletových dřevin, kmen Populus tremula, 10.8.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens Stará Knížecí Huť, býv. Jedlina, větev Salix caprea, 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Ceriporiopsis resinascens

Ceriporiopsis resinascens PP Babinské louky, porost křovitých vrb, větev Salix, 16.10.2017, (c) Lucie Zíbarová