Amylocystis lapponicus (Modralka laponská)

Syn.: Amylocystis "lapponica"

Ve střední Evropě velmi vzácný jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (téměř výhradně smrku) v zachovalých pralesovitých porostech. V ČR se vyskytuje pouze v Boubínském pralese, souvislejší rozšíření má v severní Evropě. Plodnice se po poranění a ve stáří zbarvují do rezavohněda a mají specifický aromatický pach. Mikroskopicky význačná silnostěnnými amyloidními cystidami (tj. zbarvujícími se v roztoku jódu šedomodře, k čemuž se vztahuje i její trochu matoucí české jméno), někdy s krystalickou čepičkou. Podobný a mnohem hojnější bělochoroš křehký (Oligoporus fragilis) nemá výraznou vůni, má pravidelnější rourky a liší se mikroskopickými znaky (zejména absencí zmíněných amyloidních cystid). Jedná se o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh), zároveň uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 21.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 21.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus NPR Boubínský prales, jedlobučina, padlý kmen Picea, 21.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus NPR Klenovský Vepor [SVK], jedlobučina, kmen Picea, 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus (hymeniální cystidy a spory, Melzerovo reagens, 1000x), 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová