Amylocystis lapponicus (Modralka laponská)

Syn.: Amylocystis "lapponica"

Ve střední Evropě velmi vzácný jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů (téměř výhradně smrku) v zachovalých pralesovitých porostech. V ČR se vyskytuje pouze v Boubínském pralese, souvislejší rozšíření má v severní Evropě. Plodnice se po poranění a ve stáří zbarvují do rezavohněda a mají specifický aromatický pach. Mikroskopicky význačná silnostěnnými amyloidními cystidami (tj. zbarvujícími se v roztoku jódu šedomodře, k čemuž se vztahuje i její trochu matoucí české jméno), někdy s krystalickou čepičkou. Podobný a mnohem hojnější bělochoroš křehký (Oligoporus fragilis) nemá výraznou vůni, má pravidelnější rourky a liší se mikroskopickými znaky (zejména absencí zmíněných amyloidních cystid). Jedná se o zvláště chráněný druh podle vyhlášky MŽP č.395/1992 Sb. (kriticky ohrožený druh), zároveň uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh) a zůstává v návrhu novelizace vyhlášky o zvláště chráněných druzích.

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus NPR Klenovský Vepor [SVK], jedlobučina, kmen Picea, 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Amylocystis lapponicus

Amylocystis lapponicus (hymeniální cystidy a spory, Melzerovo reagens, 1000x), 11.10.2019, (c) Lucie Zíbarová