Trametes pubescens s.l. (Outkovka pýřitá)

Incl. Trametes velutina

Vzácnější jednoletý choroš rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů. Plodnice jsou dosti krátkověké, bývají záhy napadeny hmyzem. Význačná nezónovaným, či jen pouze naznačeně zónovaným, bělavým kloboukem. Taxonomicky nedořešená skupina, nejasná je hranice mezi T. pubescens a T. velutina. Podobná je běžná outkovka chlupatá (Trametes hirsuta) s odstále chlupatým kloboukem. Rovněž hojná outkovka pásovaná (Trametes ochracea) a o. pestrá (Trametes versicolor) se odlišují výrazně zónovaným kloboukem.

 

Trametes pubescens

Trametes pubescens PR Žežulka, potoční luh, padlý kmen Alnus incana, 30.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trametes pubescens

Trametes pubescens PR Žežulka, potoční luh, padlý kmen Alnus incana, 30.7.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Trametes pubescens

Trametes pubescens PR Žežulka, potoční luh, padlý kmen Alnus incana, 30.7.2017, (c) Lucie Zíbarová