Antrodia serpens (Outkovka bělavá)

Roztroušeně se vyskytující polokloboukatý choroš rostoucí na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů, především v teplejších oblastech. Způsobuje hnědou hnilobu. Význačná velkými, často nepravidelnými póry. Obtížně odlišitelná od outkovky různotvaré (Antrodia heteromorpha), která v typické formě roste na jehličnanech, má o něco větší často splývající a protáhlé póry a větší tendenci tvořit klobouky; tento druh se však vyskytuje i na listnáčích a pak je od outkovky bělavé v některých případech nerozeznatelný. Mikroskopicky jsou oba druhy prakticky totožné. Jihoevropská Antrodia albidoides má delší a více protáhlé spory a póry u mladých plodnic se tvoří v typických soustředných kruzích, nicméně plasticita u tohoto druhu je pravděpodobně velká.

 

Antrodia serpens

Antrodia serpens PR Pod Trlinou, acidofilní bučina, větev Fagus, 17.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia serpens

Antrodia serpens PR Pod Trlinou, acidofilní bučina, větev Fagus, 17.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Antrodia serpens

Antrodia cf. serpens Lipová u Brodců, dubohabřina, větev Malus?, 20.8.2013, (c) Lucie Zíbarová