Fomes fomentarius s.l. (Troudnatec kopytovitý)

incl.: Fomes inzengae

Velmi hojný vytrvalý choroš rostoucí na živých i mrtvých listnáčích (nejnápadnější je na bucích), velmi vzácně i jehličnanech. Způsobuje bílou hnilobu. Výtrusný prach bílý, často je jej možné pozorovat na jaře jako poprašek na kloboucích a kolem plodnic. Další běžné druhy vytvářející podobné, mohutné víceleté plodnice jsou např. troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) a lesklokorka ploská (Ganoderma applanatum). V Evropě existují dva kryptické druhy - Fomes fomenarius s. str. a spíše jihoevropský Fomes inzengae, jejichž odlišení je bez molekulárních metod značně nespolehlivé.

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius Litvínov, Pekelské údolí, kmen Ulmus?, 15.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius Hrob, Domaslavické údolí, bučina, pařez Fagus, 1.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, kmen Fagus, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius PP Veselská blata, porost náletových dřevin, padlý kmen Alnus, 21.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius Valy u Přelouče, dubohabřina, kmen Tilia, 6.8.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Fomes fomentarius

Fomes fomentarius (spory, Congo red, 1000x), 29.4.2022, (c) Lucie Zíbarová