Ganoderma applanatum (Lesklokorka ploská)

syn: Ganoderma lipsiense

Běžný víceletý choroš na dřevě nejrůznějších listnáčů. Rod lesklokorka se od většiny ostatních chorošů odlišuje mimojiné i hnědorezavým výtrusným prachem, který se během plodného období usazuje jako poprašek na svrchní straně klobouků plodnic. Povrch rourek je bělavý a lze na něj snadno kreslit nehtem. V hymeniu této houby lze velice často nalézt hálky mouchy Agathomyia wankowiczii (druhý obrázek odshora). Na starých plodnicích roste albertínie chorošová (Albertiniella polyporicola) a na hymenoforu nedohub Sporophagomyces chrysostomus. Příbuzná lesklokorka tmavá (Ganoderma adspersum) rostoucí v ČR zejména na synantropních stanoviších se odlišuje hlavně mikroskopicky (spory delší než 8,5 μm) a mj. žlutavým okrajem aktivně rostoucích plodnic. Lesklokorka pryskyřičnatá (Ganoderma resinaceum) a l. Pfeifferova (Ganoderma pfefferi) mají v dospělosti na povrchu plodnice lesklou krustu. Podobné mohutné víceleté plodnice vytváří i běžný troudnatec kopytovitý (Fomes fomentarius) a troudnatec pásovaný (Fomitopsis pinicola) oba mj. s bílým výtrusným prachem.

 

Ganoderma applanatum PR Hrby, květnatá bučina, kmen Fagus, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lipsiense

Ganoderma applanatum (hálky) PR Český Jílovec, mechatý kmen Quercus, 7.11.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Ganoderma lipsiense

Ganoderma applanatum PR Fabián, květnatá bučina, kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová