Geopyxis carbonaria (Zvoneček uhelný)

Asi náš nejhojnější antrakofilní (vázaný na spáleniště) druh vřeckovýtrusé houby. Plodničky se stopkou, výtrusy (téměř) vřetenovité. Dává přednost spíše časnějším stadiím sukcesního vývoje na lesních spáleništích. Způsob výživy u tohoto druhu není doposud příliš objasněn. I přes vazbu na spáleniště, DNA tohoto druhu byla identifikována v kořenech dřevin i v běžném vzrostlém lese. Nicméně se předpokládá, že je spíš biotrofním parazitem, než aby vytvářel plnohodnotný symbiotický mykorhizní vztah s rostlinami. Na spáleništích roste i Geopyxis delectans, bez stopky, červenooranžovými plodnicemi, bradavčitou vnější stranou plodnice a ±eliptickými sporami. Další druhy rodu nerostou na spáleništích.

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria PR Údolí Doubravy, paseka, spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria PR Údolí Doubravy, paseka, spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria NP České Švýcarsko, Pravčický důl, spáleniště po mladé smrčině, 12.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria PR Údolí Doubravy, paseka, spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria NP České Švýcarsko, Pravčický důl, spáleniště po mladé smrčině, 12.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria NP České Švýcarsko, Pravčický důl, spáleniště po mladé smrčině, 12.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria NP České Švýcarsko, Pravčický důl, spáleniště po mladé smrčině, 12.4.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria Hajnice u Mirochova, spáleniště v kulturní smrčině, 24.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria Dřevčice, pasaka, 5.5.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria PR Údolí Doubravy, paseka, spáleniště, 26.9.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria Nová Pec na Šumavě, spáleniště v kulturní smrčině, 11.10.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria České Budějovice - U Hada, spáleniště v kulturním smíšeném lese (Quercus, Picea, Pinus), 9.4.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

geopyxis carbonaria

Geopyxis carbonaria Hajnice u Mirochova, spáleniště v kulturní smrčině, 24.4.2008, (c) Lucie Zíbarová