Peziza badia (Řasnatka hnědá)

Syn.: Legaliana badia

Vřeckovýtrusá houba, jejíž tmavě hnědá apothecia je možné nalézt od léta do podzimu, nejčastěji pod jehličnany na kyselých, obnažených půdách, často ve štěrku při okrajích lesních cest. Místy hojná. Od podobných druhů se pozná bezpečně jen mikroskopicky (spory se síťovitou ornamentikou, se dvěma kapkami, cca 16-19 x 9-11 μm, aj.).

 

Peziza badia

Peziza badia Cep, pískovna, sub Pinus, Betula, 11.9.2010, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza badia

Peziza badia Sokolov, předpolí lomu Jiří, struska, 30.9.2008, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza badia

Peziza badia Lítovská výsypka, sub Betula, Pinus, 21.6.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza badia

Peziza badia NP Krkonoše, údolí Mumlavy, kulturní les, obnažená půda v zářezu cesty, sub Picea, Fagus, 3.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Peziza badia

Peziza badia (spory, cotton blue, 1000x), 23.9.2016, (c) Lucie Zíbarová