Graddonia coracina (Gradonie vodomilná)

Drobnější vřeckovýtrusá houba rostoucí během pozdního jara a časného léta na dřevě listnáčů v potůčcích ve vyšších polohách. Může připomínat některé přisedlé zástupce rodu Vibrissea (míhavka), od těch se však mj. liší eliptickými sporami (u míhavek jsou tenké, vlasovité).

 

Graddonia coracina

Graddonia coracina PR Trčkovská louka, potoční luh, větev Acer? v potoce, 15.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Graddonia coracina

Graddonia coracina PR Trčkovská louka, potoční luh, větev Acer? v potoce, 15.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Graddonia coracina

Graddonia coracina NPR Velká niva, rašelinná smrčina, větev Betula? v potoce, 24.4.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Graddonia coracina

Graddonia coracina PR Trčkovská louka, potoční luh, větev Acer? v potoce, 15.5.2020, (c) Lucie Zíbarová