Tryblidiopsis pinastri

Drobná a patrně přehlížená vřeckovýtrusá houba rostoucí na větvičkách jehličnanů (podle literatury smk, borovice a modřín). Plodničky v mládí uzavřené, otevírají se několika cípy.

 

Tryblidiopsis pinastri

Tryblidiopsis pinastri PR Zemská brána, kulturní smrčina, větev Picea, 1.6.2018, (c) Lucie Zíbarová