Cistella hungarica (Chlupečka uherská)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na odumřelých stoncích jednoděložných bylin. Velmi podobná chlupečka Cistella grevillei má o něco větší spory a vřecka.

 

Cistella hungarica

Cistella hungarica PR Mokřady dolní Liběchovky, vysokobylinná vegetace, stonek Rumex, 22.5.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella hungarica

Cistella hungarica Kravaře v Čechách, vysokobylinná vegetace, stonek Arctium, 21.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella hungarica

Cistella hungarica EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, stonek Impatiens, 17.5.2019, (c) Lucie Zíbarová