Sclerotinia sclerotiorum (Hlízenka hlíznatá)

Hojná vřeckovýtrusá houba rostoucí na jaře z černých, různě tvarovaných sklerocií ukrytých půdě. Parazituje na mnoha rodech dvouděložných rostlin, včetně hospodářsky významných. Hlízenka sasanková (Dumontinia tuberosa) roste též na jaře a parazituje na sasankách; liší se mikroskopicky odlišnou strukturou excipula apothecií a většími sporami.

 

Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum PR Milá, suťový les, ve společnosti Ficaria, Anemone, Viola, 21.3.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Sclerotinia sclerotiorum

Sclerotinia sclerotiorum Bouřňák, luční prameniště, zbytky dvouděložných rostlin (Caltha?), 12.6.2015, (c) Lucie Zíbarová