Hysterobrevium smilacis (Skulinatec)

Syn.: Gloniopsis curvata, Hysterium curvatum

Nenápadná vřeckovýtrusá houba jejíž hysterothecia lze nalézt na odumřelém dřevě různých listnáčů. Od ostatních podobných druhů se pozná mikroskopickými znaky.

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis PR Polom, květnatá bučina, padlý odkorněný kmen Fagus, 4.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Rosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis Mšené Lázně, vysoké křoviny, padlý kmínek Swida?, 5.1.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Rosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis Šanov, potoční luh, větev Salix, 12.4.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterobrevium smilacis

Hysterobrevium smilacis (H2O, Melzerovo činidlo, 1000x), 12.4.2020, (c) Lucie Zíbarová