Cistella aconiti (Chlupečka omějová)

Drobná vřeckovýtrusá houba rostoucí na loňských lodyhách dvouděložných rostlin. Podobná chlupečka (Cistella grevillei) by se měla odlišovat světlejšími apothecii a kratšími sporami i vřecky.

 

Cistella aconiti

Cistella aconiti PR Černá louka, pcháčová louka, stonek Angelica?, 7.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella aconiti

Cistella aconiti Včelný, okraj potůčku v kulturním jehličnatém lese, stonek Apiaceae, 13.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella aconiti

Cistella aconiti EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, paseka, stonek Atropa, 17.6.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cistella aconiti

Cistella cf. aconiti Vinařice, potoční luh, vysokobylinná vegetace, lodyha Chaerophyllum?, 26.6.2014, (c) Lucie Zíbarová