Exidia glandulosa (Černorosol uťatý)

Syn.: Exidia truncata

Hojně se vyskytující druh černorosolu rostoucí po celý rok na dřevě (větvích, vzácněji kmenech) dubů, méně často jiných listnáčů (javor, lípa). Plodnice jsou nápadné pouze za vlhkého počasí, za sucha sesychají do snadno přehlédnutelné černé krusty. Podobné terčovité plodnice má i černorosol terčovitý (Exidia recisa), který však roste častěji na dřevě vrb a bývá zbarven v hnědavých barvách. Viz též černorosol bukový (Exidia nigricans).

 

Exidia glandulosa

Exidia glandulosa Měrunice, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 3.1.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia glandulosa

Exidia glandulosa PR U Spálené, dubohabřina, větev Quercus, 18.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia glandulosa

Exidia glandulosa Měrunice, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 3.1.2024, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa Libochovany, dubohabřina, větev Quercus, 29.12.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa PR Chuchelský háj, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 16.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Tilia, 6.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa PR Chuchelský háj, dubohabřina, padlý kmen Quercus, 16.2.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa NPR Libický luh, tvrdý luh, větev Tilia, 6.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia truncata

Exidia glandulosa Solopysky, teplomilná doubrava, padlý kmen Quercus, 16.3.2015, (c) Lucie Zíbarová