Exidia pithya (Černorosol smrkový)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh černorosolu rostoucí na mrtvém dřevě smrku, obvykle ještě v kůře, vzácněji i jiných jehličnanů. Na jehličnanech roste i čerorosol borový (Exidia saccharina), ten však roste zpravidla na borovici a navíc nikdy není černý, nanejvýše hnědý.

 

Exidia pithya

Exidia pithya Dluhoště, mladá kulturní smrčina, padlý kmínek Picea, 4.9.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia pithya

Exidia pithya EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, ležící kmen Picea, 17.5.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Exidia pithya

Exidia pithya EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, ležící kmen Picea, 17.5.2019, (c) Lucie Zíbarová