Tremella globispora (Rosolovka kulatovýtrusá)

Syn.: Tremella 'globospora'

Drobná rosolovka rostoucí za vlhkého období paraziticky na stromatech čárkovky (Diaporthe), nejčastěji na větvičkách dubu. Patrně přehlížený druh.

 

Tremella globispora

Tremella globispora PP Rychnovský vrch, paseka, hromada větví listnáčů, stromata Diaporthe, 29.5.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella globispora

Tremella globispora PR Žernov, dubohabřina, větev Quercus, stromata Diaporthe, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella globispora

Tremella globispora PR Žernov, dubohabřina, větev Quercus, stromata Diaporthe, 6.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Tremella globispora

Tremella globispora Pohránovský rybník, pobřežní porost, větev Quercus, stromata Diaporthe, 10.3.2016, (c) Lucie Zíbarová