Dacrymyces stillatus (Kropilka rosolovitá)

Velmi hojný druh kropilky rostoucí na mrtvém dřevě jehličnanů, vzácněji i listnáčů, často vyrůstá i na opracovaném materiálu. Způsobuje hnědou hnilobu. Nápadná přítomností oranžové nepohlavní fáze, v její nepřítomnosti může být rozlišení od podobných hojných druhů, např. kropilky menší (Dacrymyces minor) či kropilky slzovité (Dacrymyces lacrymalis), makroskopicky složité. Mikroskopicky význačná silnostěnnými sporami se třemi přepážkami a absencí přezek na hyfách, které mají často zdrsnělé stěny.

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus Kunžak, údolí Struhy, vlhká větev Picea, 15.5.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus (nepohlavní fáze) Dívčí Kámen, kulturní smrčina, pařez Picea, 10.4.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus Markvarec, suťový les, větev Picea, 30.5.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus Radostice, křovinatá mez, větev Corylus, 22.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus Mikulov v Krušných horách, acidofilní bučina, větev Fagus, 18.7.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Dacrymyces stillatus

Dacrymyces stillatus NPR Praděd, horská smrčina, větev Picea, 31.5.2017, (c) Lucie Zíbarová