Glomus microcarpum

Drobná podzemka vyskytující se v různých (převážně lesních?) biotopech. Nejčastěji nacházený makroskopický "druh" rodu, z nějž jen malý podíl tvoří "plodnice". Účastní se arbuskulární mykorhizy.

 

Glomus microcarpum

Glomus microcarpum PR Holý vrch, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, Viburnum, Swida, 18.7.2021, (c) Lucie Zíbarová