Hysterangium crassum (Loupavka tlustá)

Roztroušeně se vyskytující podzemka rostoucí pod jehličnany (smrk, jedle) na vápníkem bohatších půdách. Od ostatních druhů rodu Hysterangium se pozná okrovkou převážně s kulovitými buňkami a spíše menšími sporami (12-14 x 4-5 μm u vyobrazeného materiálu). Nejbližším druhem je H. coriaceum se sporami kratšími než 12 μm. Loupavka výběžkatá (Hysterangium stoloniferum) a loupavka ledvinitá (Hysterangium nephriticum) mají naopak spory větší (> 16 μm). Ostatní druhy rodu mají okrovku z vláknitých buněk.

 

Hysterangium crassum

Hysterangium crassum Bílá, kulturní smrčina, sub Picea, 19.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterangium crassum

Hysterangium crassum Bílá, kulturní smrčina, sub Picea, 19.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hysterangium crassum

Hysterangium crassum (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 20.6.2020, (c) Lucie Zíbarová