Tuber borchii (Lanýž Borchiův)

Drobnější druh lanýže rostoucí pod listnáči, především duby, na těžších, převážně vápnitých půdách. Od podobných druhů se pozná mikroskopicky.

 

Tuber borchii

Tuber borchii Ročov, dubohabřina, sub Quercus, Corylus, 24.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Tuber borchii

Tuber borchii (spory, Melzerovo reagens, 1000x), 24.10.2014, (c) Lucie Zíbarová