Hypocreopsis lichenoides (Masenka lišejníkovitá)

Stromata této velmi vzácné vřeckovýtrusé houby rostou na dřevě listnáčů, nejčastěji vrb na stanovištích vyšší vzdušnou vlhkostí. Častěji lze nalézt nepohlavní stádium, plodničky typu perithecií se ve stromatech se na území ČR tvoří dosti vzácně. Převážná většina lokalit se nacházejí v (jiho-)západní části ČR. Pravděpodobně parazituje na kožovce tabákové (Hymenochaete tabacina). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh).

 

Hypocreopsis lichenoides

Hypocreopsis lichenoides NPP Na Požárech, porost křovitých vrb, větev Salix, 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

Hypocreopsis lichenoides

Hypocreopsis lichenoides NPP Na Požárech, porost křovitých vrb, větev Salix, 20.10.2012, (c) Lucie Zíbarová