Nemania chestersii (Dřevomor Chestersův)

Vřeckovýtrusá houba jejíž stromata lze nalézt po celý rok na dřevě různých listnáčů (buk,  habr aj.). Od ostatních druhů z komplexu dřevomoru plazivého (Nemania serpens) se pozná pouze mikroskopicky podle podélně rýhovaných spor (imerze!). Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii PR Maštale, smíšený kulturní les, paldý kmen Fagus, 20.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii NPR Čtvrtě, dubohabřina, kmen Quercus, 8.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii Vinařice, dubohabřina, kmínek Corylus, 14.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii NPR Čtvrtě, dubohabřina, kmen Quercus, 8.6.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii Vinařice, dubohabřina, kmínek Corylus, 14.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii NPR Ve Studeném, suťový les, kmen Fagus, 26.4.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii Konětopy, teplomilná doubrava, větev Quercus, 3.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii PP V Hlubokém, teplomilná doubrava, větev Quercus, 15.2.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania chestersii

Nemania chestersii (spory a vřecka, Melzerovo reagens, 1000x), 27.7.2020, (c) Lucie Zíbarová