Hypocrea parestonica (Masenka kožovkomilná)

Syn.: Trichoderma parestonicum

Vřeckovýtrusá houba rostoucí na starých plodnicích kožovky tabákové (Hydnoporia tabacina). Vzácný či přehlížený druh. Stromata červenavá, ve zralosti prosvítají perithecia zabravená zelenými výtrusy. Masenka estonská (Hypocrea estonica) známá ze severní Evropy má stejnou ekologii a je morfologicky prakticky nerozlišitelná (stromata obvykle bývají sytěji červeně zbarvená). Vazbu na kožovku tabákovou má například i masenka lišejníková (Hypocreopsis lichenoides) či outkovečka Niemeläeova (Antella niemelaei).

 

Hypocrea parestonica

Hypocrea parestonica Rašeliniště Babice-Číhaná, křovité vrby, větev Salix, stará plodnice Hydnoporia tabacina, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea parestonica

Hypocrea parestonica Rašeliniště Babice-Číhaná, křovité vrby, větev Salix, stará plodnice Hydnoporia tabacina, 22.10.2021, (c) Lucie Zíbarová