Valsa sordida agg. (Bradavkatka)

Pyrenomycet rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů (nejčastěji vrby). Taxonomicky komplikovaná skupina s kryptickými druhy.

 

Valsa sordida

Valsa sordida EVL Království, sukcesní porost, kmen Populus tremula, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Valsa sordida

Valsa sordida EVL Království, sukcesní porost, kmen Populus tremula, 25.5.2020, (c) Lucie Zíbarová