Eutypella prunastri (Bradavkatka trnková)

Hojný pyrenomycet rostoucí na odumřelých větvích růžovitých dřevin, zejména trnky (Prunus spinosa). Bradavkatka jeřábová (Eutypella sorbi) je velmi podobná (či pravděpodobně totožná), podle literatury se liší (kromě ekologie) větším počtem perithecií ve stromatu a nepatrně většími výtrusy.

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Prunus spinosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Prunus spinosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Prunus spinosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri Tetčiněves, mez, větev Prunus spinosa, 4.4.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri PP Deštěnské pastviny, teplomilné křoviny, větev Prunus spinosa, 9.6.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Eutypella prunastri

Eutypella prunastri Tetčiněves, mez, větev Prunus spinosa, 4.4.2018, (c) Lucie Zíbarová