Hypocrea sulphurea (Masenka sírová)

Syn.: Trichoderma sulphureum

Nápadná vřeckovýtrusá houba parazitující na různých druzích rodu černorosol (Exidia). V některých případech nemusí být hostitel již patrný. Podobná masenka Hypocrea austriaca roste na rozlitce osténkaté (Eichleriella deglubens). Viz též masenka citronová (Hypocrea citrina) s rozsáhlými rozlitými, méně živě zbarvenými stromaty, často na půdě kolem pařezů.

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, větev Carpinus, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea Zlatnická dolina [SK], dubohabřina, větev Carpinus, 14.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea Kobeřice u Brna, dubohabřina, větev Carpinus, 15.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea PR Kopáčsky ostrov [SK], měkký luh, větev Salix, 5.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypocrea sulphurea

Hypocrea sulphurea Jelenec [SK], dubohabřina, opadlá větev Carpinus, 23.9.2023, (c) Lucie Zíbarová