Nemania aenea var. aenea (Dřevomor)

Vzácná tvrdohouba rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména olše v teplých oblastech. V ČR hojnější var. aureolutea se odlišuje askoapikálním aparátem, který se nebarví v Melzerově reagens a často přítomností žlutozelené anamorfy. Viz dřevomor plazivý (Nemania serpens) mj. s menšími sporami.

 

Nemania aenea var. aenea

Nemania aenea var. aenea NPR Šúr [SK], měkký luh, fragment větve Populus?, 3.11.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Nemania aenea var. aenea

Nemania aenea var. aenea NPR Šúr [SK], měkký luh, větev Salix, 6.11.2018, (c) Lucie Zíbarová