Camarops plana (Bolinka ploská)

Vzácný pyrenomycet rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, zejména habru. Význačný okrajem stromat, který nevystupuje nad povrch substrátu a lahvicovitými perithecii ve více řadách. Spory z boku zploštělé, hnědé, eliptické až vejčité v čelním pohledu, 5-6 x 2,5-3 x 2-2,25 μm. Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii CR (kriticky ohrožený druh). Bolinka černohnědá (Camarops tubulina) se odlišuje poduškovitými stromaty, obvykle červenohnědým nádechem a o něco většími výtrusy. Bolinka mnohovýtrusá (Camarops polysperma) má válcovitá perithecia usporádaná v jedné řadě a výrazný val kolem ostiol.

Camarops plana

Camarops plana Kuchyňa (SK), dubohabřina, padlý kmen Aesculus, 19.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Camarops plana

Camarops plana (řez stromatem) Kuchyňa (SK), dubohabřina, padlý kmen Aesculus, 19.6.2015, (c) Lucie Zíbarová