Diatrypella quercina (Polštářnatka dubová)

Velmi hojný druh pyrenomycetu rostoucí na čerstvě odumřelých větvích dubů. Stromata lze nalézt po celý rok prakticky v každé doubravě. Mikroskopicky nápadná silně zahnutými výtrusy a polysporickými vřecky.

 

Diatrypella quercina

Diatrypella quercina PR Bažantnice v Uhersku, dubohabřina, větev Quercus, 30.3.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrypella quercina

Diatrypella quercina Deštnice, teplomilná doubrava, větev Quercus, 28.6.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrypella quercina

Diatrypella quercina PP Ronov, dubohabřina, větev Quercus, 31.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Diatrypella quercina

Diatrypella quercina Deštnice, teplomilná doubrava, větev Quercus, 28.6.2015, (c) Lucie Zíbarová