Xylaria longipes (Dřevnatka dlouhonohá)

Velmi hojný druh pyrenomycetu rostoucí na mrtvém dřevě listnáčů, nejčastěji javorů. Podobná je rovněž hojná dřevnatka mnohotvárná (Xylaria polymorpha) s více nepravidelnými a širšími stromaty, liší se i mikroskopicky (menší spory - 13-16 x 5.5-7.5 μm). Viz též dřevnatka parohatá (Xylaria hypoxylon) a dřevnatka prstovitá (Xylaria digitata).

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes Verneřice, Bobří soutěska, suťový les, padlý kmen Acer, 6.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes (mladá stromata) Ročov, vápnomilná bučina, kmen Fagus, 10.5.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes PR Polom, květnatá bučina, kmen Acer pseudoplatanus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes PR Polom, květnatá bučina, kmen Acer pseudoplatanus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes (řez stromatem) PR Polom, květnatá bučina, kmen Acer pseudoplatanus, 13.8.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Xylaria longipes

Xylaria longipes (spory ve vřeckách, Melzerovo reagens, 1000x), 9.11.2018, (c) Lucie Zíbarová