Rosellinia corticium (Prsnatka korová)

Nejhojnější zástupce vřeckovýtrusého rodu prsnatka (Rosellinia). Roste na mrtvém dřevě nejrůznějších listnáčů. Druh význačný vytrvávajícím subikulem a poměrně velkými perithecii. Od podobné a makroskopicky nerozlišitelné prsnatky orličí (Rosellinia aquila) se liší velikostí a charakterem spor.

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Havraní ostrov, lužní les, větev Acer, 15.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium PP Panenský les, tvrdý luh, kmínek Acer campestre, 3.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium PR Království, tvrdý luh, větev Quercus, 7.3.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium Rtyně nad Bílinou, dubohabřina, větev Tilia, 19.2.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Rosellinia corticium

Rosellinia corticium (spory ve vřeckách, Melzerovo reagens, 1000x), 15.11.2018, (c) Lucie Zíbarová