Hypholoma radicosum (Třepenitka kořenující)

Roztroušeně až vzácně se vyskytující třepenitka rostoucí jednotlivě či v malých skupinách na dřevě jehličnanů. Hojnější ve vyšších polohách. Význačná třeněm hluboce kořenujícím v substrátu a ± jednotlivým (nikoli svazčitým) růstem. Viz třepenitka cihlová (Hypholoma lateritium) a t. maková (Hypholoma capnoides).

 

Hypholoma radicosum

Hypholoma radicosum NP Šumava, Strážný, Lískový vrch, kulturní smrčina, zetlelý pařez Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma radicosum

Hypholoma radicosum Alp Flix [CH], horská smrčina, pařez Picea, 11.8.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma radicosum

Hypholoma radicosum NP Šumava, Strážný, Lískový vrch, kulturní smrčina, zetlelý pařez Picea, 16.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma radicosum

Hypholoma radicosum Dluhoště, Dálava, podmáčená smrčina, silně zetlelý pařez jehličnanu, 5.9.2006, (c) Lucie Zíbarová

 

Hypholoma radicosum

Hypholoma radicosum Dluhoště, Dálava, podmáčená smrčina, silně zetlelý pařez jehličnanu, 5.9.2006, (c) Lucie Zíbarová