Paralepista flaccida (Strmělka přehrnutá)

Syn.: Clitocybe inversa, Lepista gilva var. flaccida, Lepista flacida

Velmi hojná saprotrofní houba rostoucí na podzim v opadu převážně v jehličnatých, méně často i listnatých lesích, parcích, zahradách, na kompostu apod. Podobná hojná strmělka žlutá (Paralepista gilva) má světlejší klobouk s vodnatými skvrnami, u mladých plodnic často s hrbolem, je více masitá a roste častěji pod listnáči. Někdy se oba taxony uvádějí jako pouhé formy jednoho druhu.

 

Lepista flaccida

Paralepista flaccida Dluhoště, Dálava, kulturní smrčina, sub Picea, Populus tremula, 20.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepista flaccida

Paralepista flaccida NPP Peklo, potoční luh, okraj cesty, sub Alnus, Aesculus, Padus, 18.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lepista flaccida

Paralepista flaccida Korozluky, humózní kulturní jehličnatý les, sub Picea, Larix, 2.1.2007, (c) Lucie Zíbarová