Lactarius necator (Ryzec šeredný)

Syn.: Lactarius plumbeus, Lactarius turpis

Velice hojný druh ryzce rostoucí do léta do podzimu pod břízou, méně často smrkem, častěji na kyselých půdách. Roste i mimo les v parcích a stromořadích. Mléko bílé, při zasychání šedozelené, po chvilce palčivé. Povrch klobouku s KOH reaguje vínově. Obasahuje mutagenní látky. Přítomnost kryptických druhů (Lactarius necator s. str pod břízou, L. sordidus pod jehličnany?).

 

Lactarius turpis

Lactarius necator Krásná, Travný, mladá kulturní smrčina, sub Picea, 22.7.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius turpis

Lactarius necator Bílá, mladá smrčina, sub Picea, 29.8.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Lactarius turpis

Lactarius necator NPR Velký a Malý Tisý, porost náletových dřevin, sub Betula, Populus tremula , 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová