Pluteus umbrosus (Štítovka stinná)

Větší a úhledný druh štítovky, roste na rozloženém dřevě nejrůznějších listnáčů (buk, dub, lípa). Roztroušeně se vyskytující druh, hojnější v pralesovitých porostech. Nezaměnitelná, nápadná hnědě zrníčkatým kloboukem i třeněm a tmavým ostřím lupenů. Další druhy štítovek se zbarveným ostřím lupenů: š. lemovaná (Pluteus phlebophorus f. luctuosus) s jemně zvrásněným povrchem klobouku a š. černolemá (Pluteus atromarginatus) s vrostle vláknitou pokožkou klobouku a na dřevě jehličnanů.  Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii VU (zranitelný druh).

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus Jirkov, Najštejn, acidofilní bučina, kmen Fagus, 4.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, padlý kmen Fagus, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus PP Líska, suťový les, kmen Acer, 22.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosusNP Šumava, Stožec, suťový les, padlý kmen Fagus, 26.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus PR Hrby, květnatá bučina, kmen Fagus, 15.7.2011, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus Rusovce, lužní les, padlý kmen Fraxinus, 5.11.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus PR Bučina u Žďáru, květnatá bučina, zetlelý kmen Fagus, 2.11.2007, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus PR Mokřady dolní Liběchovky, potoční luh, kmen Aesculus, 28.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus Mikulovický vrch u Kadaně, dubohabřina, silně rozložený kmen Carpinus, 13.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus umbrosus

Pluteus umbrosus NP České Švýcarsko, Divoká soutěska, silně rozložený kmen Fagus, 28.8.2016, (c) Lucie Zíbarová