Pluteus pouzarianus (Štítovka Pouzarova)

Poměrně hojná štítovka z příbuzenstva štítovky jelení (Pluteus cervinus), od které se liší méně intezivním pachem, spíše šedavými odstíny a preferencí pro dřevo jehličnanů. Protože však oba druhy jsou dosti proměnlivé, jejich spolehlivé rozpoznání je možné pouze mikroskopicky (přezky v pokožce kloboku). Roste jednotlivě nebo v malých skupinkách od léta do podzimu na mrtvém dřevu a zbytcích dřeva, obvykle jehličnanů, méně často však i listnáčů. Viz též štítovka vrbová (Pluteus salicinus) s modrozelenými tóny, alespoň na bázi plodnice.

 

Pluteus pouzarianus

Pluteus pouzarianus EVL Údolí Lužnice a Vlásenického potoka, suťový les, kmen Abies, 28.8.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus pouzarianus

Pluteus pouzarianus PP Stodůlecký vrch, rašelinná smrčina, kmen Picea, 28.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus pouzarianus

Pluteus pouzarianus PR Maštale, kulturní smrčina, pařez Picea, 21.10.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus pouzarianus

Pluteus pouzarianus NPR Velký a Malý Tisý, porost náletových dřevin, silně rozložený pahýl Pinus, 11.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus pouzarianus

Pluteus pouzarianus NPR Velká niva, podmáčená smrčina, padlý kmen Picea, 22.9.2021, (c) Lucie Zíbarová