Inocybe stellatospora (Vláknice)

Poměrně hojná vláknice z příbuzenstva vláknice huňaté (Inocybe lanuginosa), od které se pozná pouze mikroskopicky (pleurocystidy lahvicovité až válcovité). Roste od léta do podzimu převážně v podmáčených smrčinách na kyselém substrátu. Spory výrazně hrbolaté.

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora NPR Velká niva, rašelinná smrčina, sub Picea, Betula, Pinus, 13.8.2020, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora NPR Červené blato, podmáčená smrčina, sub Picea, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora NPR Červené blato, podmáčená smrčina, sub Picea, 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora NPR Trčkov, horská bučina, okraj potůčku, sub Picea, Fagus, 22.7.2016, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora (spory a pleurocystidy, 5% vodný roztok KOH, 1000x), 22.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe stellatospora

Inocybe stellatospora (spory a pleurocystidy, 5% vodný roztok KOH, 1000x), 13.8.2020, (c) Lucie Zíbarová