Pluteus podospileus f. podospielus (Štítovka vločkatá)

Drobná a méně běžná štítovka ze dřeva nejrůznějších listnáčů (např. buk, vrba). Roste jak v podhorských pralesovitých bučinách, tak v nížinných lužních lesích; od léta do podzimu. Je uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN - ohrožený druh.

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus PR Chynínské buky, květnatá bučina, kmen Fagus, 1.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus Kovářská, kuturní smrčina, okraj cesty, na zemi, 26.6.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus NPR Libický luh, měkký luh, padlý kmen Populus, 6.10.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus NPP Peklo, potoční luh, kmen Populus tremula, 28.7.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus PR Polom, květnatá bučina, mechatý kmen Fagus, 15.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus PR Fabián, květnatá bučina, kmen Fagus, 31.7.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus Černý les u Želnavy, suťový les, kmen Fraxinus(?), 22.9.2013, (c) Lucie Zíbarová

 

Pluteus podospileus

Pluteus podospileus (albín) PR Myslivna, okroticová bučina, mechatý kmen Fagus, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová