Cortinarius (Myx.) delibutus (Pavučinec natřený)

Roztroušeně až hojně se vyskytující druh pavučince z podrodu Myxacium rostoucí pod jehličnany i listnáči na chudých i úživnějších půdách. Značně variabilní druh (či spíše komplex druhů) se širokou ekologickou amplitudou.

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus NPP Jestřebské slatiny, okraj mořkadní olšiny, sub Alnus, Betula, Picea, Frangula, 27.9.2018, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus PR Fabián, květnatá bučina, sub Fagus, Picea, 7.10.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus PP Tiské stěny, mladá acidofilní bučina, sub Fagus, 1.9.2021, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus PR Údolí Doubravy, potoční luh, sub Picea, Populus tremula, Alnus, Acer, 17.10.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus Kovářská, Vápenka, vytěžený vápencový lůmek, sub Picea, 12.9.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

"Cortinarius

Cortinarius delibutus NPP Swamp, vlhká březina, sub Betula, Frangula, Salix, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus NPP Swamp, vlhká březina, sub Betula, Frangula, Salix, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus NPP Swamp, vlhká březina, sub Betula, Frangula, Salix, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius delibutus

Cortinarius delibutus PR Myslivna, mokřadní olšina, sub Alnus, Populus, 9.9.2014,, (c) Lucie Zíbarová