Pholiotina arrhenii (Sametovka Arrheniova)

Hojná sametovka rodu Pholiotina. Roste na podzim v lesích v na zemi na živinami bohatých stanovištích, podél cest apod. Nápadná dobře vyvinutým prstenem a bělavým třeněm, bezpečně určitelná však pouze mikroskopicky.

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii NPR Libický luh, tvrdý luh, sub Quercus, Acer, Fraxinus, 5.11.2023, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii NPR Libický luh, tvrdý luh, sub Quercus, Acer, Fraxinus, Alnus, 7.10.2022, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii Domaslavické údolí, ptoční luh, okraj lesní cesty, sub Fraxinus, 15.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii NPR Břehyně-Pecopala, květnatá bučina, 23.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii PP Údolí Podbradeckého potoka, potoční luh, sub Alnus, Fraxinus, Sambucus, 1.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii Nová ves u Loun, potoční luh, sub Corylus, Alnus, Populus tremula, 21.10.2015, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, okraj cesty, sub Populus, Betula, Salix, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová

 

Pholiotina arrhenii

Pholiotina arrhenii Nečemice, potoční luh, lesní cesta, sub Fraxinus, Tilia, 24.10.2015, (c) Lucie Zíbarová