Inocybe calospora (Vláknice lepovýtrusá)

Drobnější vláknice rostoucí pod listnáči i vz. jehličnany na úživných, vlhčích půdách. Nápadná především mikroznaky (kulaté výtrusy s výraznými kuželovitými bradavkami, v rámci evropských druhů rodu poměrně neobvyklé). Uvedená v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii DD (druh s nedostatečně známým rozšířením).

 

Inocybe calospora

Inocybe calospora Eváň, olšo-jasanový luh, sub Alnus, Fraxinus, Acer campestre, Carpinus, 1.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Inocybe calospora

Inocybe calospora Kynšperk nad Ohří, výsypka Boží Požehnání (spory a pleurocystidy, 5% roztok KOH, 1000x) 17.6.2016, (c) Lucie Zíbarová