Cortinarius (Tel.) parvannulatus (Pavučinec cedrový)

Roztroušeně se vyskytující druh pavučince rostoucí na podzim, zejména pod vrbami, často na narušených stanovištích. Nápadný výraznou vůní po cedrovém dřevě, rezavými barvami a často i výraznou prstencovitou zónou na třeni. Proměnlivý druh (či spíše komplex druhů?).

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PP V Hlubokém, porost náletových dřevin, lesní cesta, sub Salix caprea, Betula, 11.10.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus NPP Hrabanovská černava, slatinná louka, sub Salix rosomarinifolia, Cratagus, Swida, 16.10.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PR Pískovna u Dračice, iniciální sukcesní stadium v pískovně, sub Salix, Betula, 26.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PR Pískovna u Dračice, iniciální sukcesní stadium v pískovně, sub Salix, Betula, 26.10.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně, pobřežní porost křovitých vrb, sub Salix, 8.11.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius parvannulatus

Cortinarius parvannulatus PP U Pohránovského rybníka, náletové dřeviny při břehu rybníka, sub Populus, Quercus, Salix, Betula, 29.9.2017, (c) Lucie Zíbarová