Cortinarius (Tel.) helvelloides (Pavučinec chřapáčový)

Drobný druh pavučince, vyskytující se od přelomu léta a podzimu na podmáčených stanovištích, výhradně pod olší. Význačný hnědě plstnatým kloboukem, žlutým velem na třeni, fialovými řídkými lupeny a ekologií. Uvedený v Červeném seznamu makromycetů ČR v kategorii EN (ohrožený druh). Na podobných stanovištích rostou i jiné drobnější druhy pavučinců: např. pavučinec olšový (Cortinarius alnetorum), p. hezoučký (C. lilacinopusillus) a p. americký (C. americanus).

 

Cortinarius helvelloides

Cortinarius helvelloides NPP Swamp, rašelinná olšina, sub Alnus, Pinus, 2.9.2012, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius helvelloides

Cortinarius helvelloides PP Noldenteich, rašelinná olšina, sub Alnus, Salix, Picea, 10.9.2019, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius helvelloides

Cortinarius helvelloides PR Myslivna, mokřadní olšina, sub Alnus, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius helvelloides

Cortinarius helvelloides PR Myslivna, mokřadní olšina, sub Alnus, 9.9.2014, (c) Lucie Zíbarová

 

Cortinarius helvelloides

Cortinarius helvelloides NPP Klokočka, mokřadní olšina, sub Alnus, 27.9.2015, (c) Lucie Zíbarová